Onsdag 21. april blir det plassert container for restavfall nedenfor Pinnelien 12.

Følgende avfall skal ikke i kastes i container •Farlig avfall •Asbestholdige materialer •Impregnert trevirke •Olje •Maling •Kjemikalier •Brann- og eksplosjonsfarlige materialer (bl.a. gassbeholdere) •Alle typer batterier •Lysstoffrør •EE-avfall •Smittefarlig avfall •Kjøkken/matavfall og annet våtorganisk avfall •Gips og stein

Kan ikke inneholde elementer som er skadelige for maskiner/kverner. Det ikke tillatt å kaste avfallet i sorte/fargede sekker som ikke er transparente.

Minner dere om muligheten til å gi bort gjenstader som ander kan nytte på Finn.no

Containeren blir tømt fredag og ny container blir fjernet på formiddagen mandag 26. april.