Velkommen til fellesdugnad 11. mai. kl. 17. 00

Vi møter på lekeplassen der vi fordeler oppgaver.

Container for hageavfall blir tømt mandag 10. mai og deretter flyttet til svingen i Pinnelien.