Dugnadsskjema

Pinnelien hageby brl benytter et eget elektronisk skjema for rapportering av dugnadsarbeid. Dette benytter SSL for å sikre opplysningene, og ligger på en egen tjeneste.

Følg lenken for å åpne skjemaet i sikker modus