Generalforsamling

Generalforsamlingen blir 25. april på Haukeland pasienthotell kl 18.00
Generalforsamlingen blir som planlagt avholdt på pasienthotellet, vi blir ikke berørt av hotellstreiken.

Dugnad

Velkommen til årets første felles dugnad den 12. mai Kl. 17.00
Oppmøte på lekeplassen. Vi skal rydde og gjøre det fint i felles nærområde. Vi koster og setter ut nye vårplanter.

Vasking av containere

Vi har inngått avtale med EiendomsService Vest for vask av avfallscontainere i sommerhalvåret. Vintermåneden har vi ikke vask grunnet frost.
Takk for at dere bidrar til å holde containeren rene, ved å knyte igjen søppelposene.

Hageavfall

Container til hageavfall kommer i uke 17 og vil bli plassert på oppeplassen.
Denne er til organisk avfall som greiner, kvister, løv, gress og tilsvarende avfall fra hager, parker og gravlunder.

Rottefanger «Wisetrap»

777 rotter har så langt «gått i fellen «som er plassert i en hage i Jonas Lies vei. Fellen skal nå flyttes ned i Pinnelien, da der er observert mye aktivitet med kamera.

Graving i veier og hager

I forbindelse med fremtidig legging av fiberkabler. Vi kommer med informasjon når arbeidet med graving og legging av kabler i hagene igangsettes.

Styrets arbeid så langt i 2016.

• Skiftning av belegg i trappeoppgang i Øvre Pinnelien 4 og 6 og utført nødvending maler arbeid.
• Det pågår for tiden utbedring av sopp og fukt i en av andelene i Øvre Pinnelien 4, her må det også drenes for å fjerne årsaken til skaden.
• Det er bestilt selvlukkende bom til inngangen nede i Pinnelien.
• Utbedring av baldakinen i blokkene.

Vennlig hilsen
Styret