Rottefanger «Wisetrap»

Siste ukes «fangst» er 70 rotter, så nå er vi oppe i ca 600 stk fangede rotter

Vi ber dere ta en runde og rydde i egen hage, foreta sjekk langs grunnmur for mulige hull, til rottebol.

Ekstraordinær Generalforsamling.

Forslaget til den ekstraordinære generalforsamlingen om å endre parkeringsvedtektene, ble av generalforsamlingen sendt tilbake til styret for ytterligere redegjørelse. Forslaget var å leie ut parkeringsplassene etter ansiennitet.

Styret vil utdype forslaget, inkludert innspill fra Generalforsamlingen, for så og sende det videre til den parkeringsgruppen. Forslaget kom opp da det ble innført soneparkering i offentlig vei, det er dessverre ikke nok plasser inne i laget til alle bilene. Til tross for soneparkering, ser det ut som de fleste får plass til bilen sin.

Velkommen til tenning av julegran på lekeplassen

I tradisjonens tro samles vi søndag 29. november kl. 17. på lekeplassen til juletregange og julesang. Alle er hjertelig velkommen!

Graving i veier og hager ifm fremtidig legging av fiberkabler

BKK har lagt ned varerør for senere trekking av fiber i veiene våre. de Det skal også graves for inn og legge ned og legge frem varerør fiber i noen av hagene frem til grunnmur, dette vil skje ut på nyåret. Styret vil varsle beboer i forkant av graving i hagene.

Vi har inngått avtale med BKK om fiber, når avtalen med Canal Digital går ut i årskifte2017/18.

Vinter og snø

Vi har inngått avtale med firma Petterson Service for vinteren 2015-2016 om strøing, snøbrøyting og strøing av fortau, gangveier og felles trapper

Minner om strøkassene som står rundt i laget, flott at dere bidrar med og strør litt der det er behov.

Felleskostnadene.

Styret har vedtatt å ikke øke felleskostnadene fra januar 2016. Økonomien er god, og vi setter av midler til fremtidig vedlikehold, og til daglig drift.

Maling av småhusene er fullført.

I tillegg til maling, er det skiftet noe kledning og noen vinduer der det var nødvendig. Grunnmurer er pusset for sprekker og riss. Takene er renset for mose, skorsteiner er pusset og slemmet. Vi er veldig fornøyd med arbeidet som er gjort fra både Malermesterfirma Sven Torgersen og EiendomsService Vest.

Styrets sin viktigste oppgave er å vedlikeholde boligene samtidig som vi ivaretar økonomien på en god og fornuftig måte.

Planlagt vedlikehold for 2016:

  • Pussing og slemming av resterende skorsteiner
  • Det planlegges å skifte de knekte stagene på enkelte vinduer
  • Det må også utbedres en del murhus, da det er noen sprekker og prisdannelser i murene.
  • Det må pusses opp noen inngangsparti og ytterdører i de eldste blokkene

Styret arbeider grunnet øket bossavgift, for nye løsninger for bosshåndtering

Bom med hengelås nederst i Pinnelien

Etter en prøveperiode med hengelås med kode, har man fått mange gode tilbakemeldinger om at det er slutt på gjennomgangstrafikk. Vennligst respekter denne ordningen og lås bommen etter deg.

Hjemmeside og nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrevet vårt via hjemmesiden: www.Pinnelien.no

Dugnad

Takker alle andelseiere som har deltatt på dugnader for samarbeidet. Dere har gjort en strålende innsats for felleskapet og borettslaget i år.

Alle som vil, er velkommen til å ta fatt på nye arbeidsoppgaver i 2016.

En spesiell takk til de som tar riven, kosten og spaden fatt og viser ekstra omsorg for avløp og veier m/renner og sluker nå på høsten

Styret ønsker dere alle en fin førjulstid