Velkommen til fellesdugnad torsdag 8. september kl. 17.00

Oppmøte på Lekeplassen.

Oppgaver: Tre felling Bjørketre P10. Fjerne noe av hvit «storsingel» legge og etterfylle noe «småsingel» i veien ved Lekeplassen.

I tillegg ønske vi å få beskjære en del hekker og busker – om vi blir nok dugnadsentusiaster som stiller opp.

Dugnad honoreres med kr 100 pr time.

BKK Fiber

BKK vil i løpet av september fortsette ned- graving av fiberkablene veier og i hager frem til kjellervegg

Styrets arbeid.

Vi har 2 store og kostbare jobber som må utføres denne høsten.

Pinnelien – P26-34

Utskifting av kloakkrør nederst i Pinnelien er et arbeid som hastet og er nå igangsatt. – Heldigvis, – ble det registret «synkehull» i hagen i P32.

TV–inspeksjon viste dels «kollaps» av kloakkrøret. Deler av våre snart 100 år gamle rør viser seg å ha nådd sin levetid.

NB! Pinnelien vil bli stengt for gjennomkjøring et par dager ved bommen nederst i Pinnelien når vi grave opp og «koble på» nytt kloakkrør i kummen midt i veien.

Vi vil intensivere arbeidet med TV-inspeksjon av rørstrekk som ikke nylig er skiftet el hvor det er foretatt rørfornying, -lagt inn plaststrømpe.

Vi håper på det beste uten de store overraskelser.

Øvre Pinnelien 4 og 6

Her vil det bli utført drenering langs kjellerveggene. Endeveggen mot adkomst til Oppeplassen og langs bakhagen mot syd for å forebygge fuktinntrenging.

Huset har hatt store soppskader grunnet fuktinntregning spesielt i blindkjeller, som nå er utbedret, og vi må forhindre nye skader ved å drenere.

I tillegg jobber vi med løpende vedlikehold av bygningsmassene våre.

 

Vaktmester Øivinn Hagen jobber for tiden bla. og slemme skorsteiner, utbedre plattlodd mm. Når «småhusene» er ferdigstilt, kun P9 gjenstår, – er planen og

fortsette med rekkehusene P1-7. Det er nytteløst og foreta slemming i regnvær så får vi se hvor langt vi kommer ila året.

Fellesareal på loft og kjeller.

Vennligst respekter at tørkeloft og fellesareal i kjeller skal ikke benyttes til oppbevaring av private gjenstander. Takk for at private gjenstander blir fjernet snarest.

Redskap i borettslaget

Dersom du ønsker å klippe gresset eller det er andre redskaper du trenger til ytre vedlikehold, finner du dette i «Lille Utstyr garasjen» og

det hvite «Skapet» på Oppeplassen samt i «Vaktmestergarasjen» på Småplassen.

Husk å rengjøre hageredskapene etter bruk, og tøm gressklippere for gress før de settes på plass.

En del felles utstyr har etter at det ble etablert ordning med kodelås og «selvbetjening» en tendens til og «å forsvinne». Eks skjøteledninger.

Det vurderes at vi gjør bruk av «Utlånsprotokoll» slik at du kan «signere» for lån av utstyr