Det er igangsatt  graving i veier og hager i  borettslaget,  grunnet tilrettelegging av fiber.

Styret har vedtatt å inngå avtale med BKK, når avtalen med CD utgår om noen år,  -mer informasjon om  dette kommer.
BKK tilbød oss gratis nedlegging av fiber, dersom vi inngikk avtale med dem nå.

Beklageligvis kom BKK så rask i gang med gravingen, at vi ikke fikk varslet dere beboere i forkant.

 

Vennlig hilsen

Styret