Mandag 7. april har styret sitt første møte etter generalforsamlingen. Karianne Visnes er nytt styremedlem, og Merete Skjellanger Hilby er ny leder. Kontaktinformasjon og rollefordeling i styret vil oppdateres i løpet av uken.

Protokoll fra Generalforsamlingen vil også legges ut i løpet av neste uke for de som ønsker å lese denne.

Når det gjelder saker som sendes inn til styret via mail eller brev, vil disse behandles på første mulige styremøte. Svarfrist fra oss er 10 dager etter møtet.

Annen informasjon: Container for hageavfall er nå på plass ved garasjene på oppeplassen. Husk at denne er KUN for grøntavfall, ikke jord, stein, plast, glass eller annet.

Container for diverse rusk og rask har stått i Pinnelien nå i helgen. Denne var full allerede til lunch på fredag, og vi vil vurdere behovet for å bestille nok en container over påske. Informasjon om dette vil komme siden. Containere som denne, der avfallet leveres usortert, er en dyr og lite miljøvennlig løsning. Vi oppfordrer de som har mulighet til å levere eget avfall til BiR sin gjenvinningsstasjon på Møllendal. Denne er åpen til 20.00 alle hverdager.