Arbeid som er blitt utført den siste tiden i regi av styret:  Strømpe er lagt  i  avløpsrør i strekket Øvre Pinnelien 8 til  Øvre Pinnelien 3. Planen her var å skifte rørene, etter anbefalinger fra Bergen Rørrehab ble det lagt strømpe.

Soil rør i huset til  Edvard Griegs vei 28 a er utbedret, da det oppsto brudd på rør.

Styret har sammen med Johnsen Glass gått på befaringer av vinduer, og vi har nå satt i bestilling de vinduene som fagarbeider har anbefalte oss å skifte.   Vinduer skifter vi etter behov  og etter anbefaling av fagarbeider. Andelseiere som dette gjelder er informert.

Arbeidet med utbedring av skorsteiner er startet, dette blir gjort etter av vi mottok  avvik fra  Brannvesen som hadde vært på inspeksjon. Styret har laget en plan for hvilken skorsteiner som blir skiftet, dette  er et arbeid som vil pågå over tid.  Vi kontakter andelseiere dette gjelder i forkant av arbeidet.