Category: Ingen kategori

Sommerhilsen fra styret

Vi er nå ferdig med alt gravearbeidet i Pinnelien. Rørene er skiftet i hele strekket Pinneline 16 – 34 og hagene er tilbakeført. Vaktmesteren fortsetter arbeidet med slemming av skorsteiner og er nå nesten ferdig, deretter fortsetter han med utbedring av riss i mur. Grønt containeren vil bli stående på Oppeplassen i hele sommer, minner igjen […]

juli 6, 2018 Ingen kategori

Dugnad mandag 14 mai 2018.

Vårens første fellesdugnad blir mandag kl 17.30. Vi møter på lekeplassen der oppgaver blir fordelt. Vi skal plante blomster,klippe hekk, tømme sandfangere, koste og gjøre det fint til 17 mai.  Velkommen!

mai 11, 2018 Ingen kategori

Grøntcontainer

Grøntcontainer til hageavfall som greiner, kvister, løv og gress, vil bli plassert på Oppeplassen før påske.

Saker til årets generalforsamling 2017

  Frist for innsending av saker til KBL sin generalforsamling er 2. april 2017. Saker kan sendes til post@pinnelien.no – eller benytt den hvite postkassen utenfor Pinnelien 14. Generalforsamlingen holdes i midten av mai. Forslag til kandidater til årets valg gis til til valgkomiteen, ved Beate Akse Jonas Lies vei 21 a, eller Hedda Hove Øvre Pinnelien […]

Graving i Pinnelien

Borettslaget er i gang med å skifte ut kloakkledning fra Jonas Lies vei ned til kum nederst i Pinnelien. Dette er sårt tiltrengt rehabilitering av gamle rørledninger, og en viktig oppgradering for oss. I forbindelse med gravingen har styret sperret av to parkeringsplasser i Pinnelien, slik at entreprenøren er sikret tilkomst med lastebil inn stikkveien […]

1 4 5 6