Hei alle!Styret v/hagegruppa jobber for tiden med å lage en helhetlig plan for utomhusområdene i Pinnelien, ved hjelp av landskapsarkitekter i Norconsult. Planen skal være til hjelp for styret og til inspirasjon for oss beboere. Spesielt er det fellesarealene (feks lekeplass, mulig sykkelparkering, områder rundt bossdunker osv) vi er interesserte i innspill på. Har du nye behov, ideer, tanker og forslag til forbedringer eller nye løsninger – del dem gjerne med oss! Vi sitter ved benkene på lekeplassen mellom kl 19-20 hver dag, fra fredag 7. mai – tirsdag 11. mai – så lenge det er opphold. Hvis ikke du kan møte oss til en prat, så send gjerne en e-post til post@pinnelien.no og merk e-posten Hagegruppa.
Vennlig hilsen Frøydis, Berit og Ann Helen i Hagegruppa