Da det var stort behov for container for restavfall har vi bestilt ny container.

Den blir plassert på Oppeplassen onsdag 28. april og blir stående til mandag 3. mai.

Følgende avfall skal ikke i kastes i container •Farlig avfall •Asbestholdige materialer •Impregnert trevirke •Olje •Maling •Kjemikalier •Brann- og eksplosjonsfarlige materialer (bl.a. gassbeholdere) •Alle typer batterier •Lysstoffrør •EE-avfall •Smittefarlig avfall •Kjøkken/matavfall og annet våtorganisk avfall •Gips og stein

Kan ikke inneholde elementer som er skadelige for maskiner/kverner. Det ikke tillatt å kaste avfallet i sorte/fargede sekker som ikke er transparente.

Minner dere om muligheten til å gi bort gjenstander som andre kan nytte på Facebooksiden vår eller Finn.no