Nye gule parkeringsoblater er blitt delt ut til beboere som disponere bil, husk å legge dette synlig i frontruten. Minner om at det kun tillates 1 pr pr. andel og gjester henvises til offentlig vei.