Nyheter

Vanntrykk

Bergen vann har økt trykket i vår sone, noe som førte til at vi fikk et høyere trykk på vannet enn vårt sanitæranlegg har tålt. Borettslaget fikk etter dette en del skader på varmtvannsberedere og det ble da ble oppdaget at trykket var for høyt. Vi er i disse dager i gang med å sjekke […]

september 3, 2019 Ingen kategori

Fellesdugnad 5 september.

Vi starter kl. 17.00 og møter på Oppeplassen der arbeidsoppgaver blir fordelt. Oppgaver til dugnad: Klippe gress på lekeplassen, beskjæring av busker, kosting av renner, rydding av fellesgarasje, tømming av sandfangere og påføring av grus i vei der det er behov. Det blir servering av kaffe, brus , vann og noe å spise. Velkommen til […]

september 3, 2019 Ingen kategori

Sommer,ferietid og dugnad

Det har dessverre vært en del tyverier fra hager og fellesareal, der sykler og motorsykler har blitt stjålet. Noen har også fått porten sin merket med en rødt merke…. ( hva det nå betyr) og det er observert  noen som  tar bilder av inngangspartiene i borettslaget, samt «besøk» i hager av på dagtid. Dersom dette er noe som kan […]

juni 27, 2019 Ingen kategori

Plast og pairavfall: tømming hver 4. onsdag.

Plast og papir avfall tømmes hver 4. onsdag. Sekker med plast settes ut dagen i forkant. Dersom papircontaineren er full,  kan dere kaste  papir i restavfall, ikke fyll på containerne slik at lokket blir stående åpent. Neste tømmedag for papir og plast er 24. juli.

juni 27, 2019 Ingen kategori

Mandag blir ny tømmedag for restavfall

Fra uke 19 endres kjøreruten for henting av restavfall og vi får tømmedag  mandag. Endringen gjelder kun for restavfall. Tips: har du Android eller Iphone kan du laste ned BIR sin tømmeapp ved å søke på appen BIR. Husk at plast skal sette ut dagen før plastavfall hentes.

mai 3, 2019 Ingen kategori

Beboers ansvar- Hagegruppe- Dugnad

Uteareal i borettslaget Ansvar beboer: • Hage (klippe plen, hekk, bærbusker mm) • Balkong (vaske og vedlikeholde, inkludert holde avløp opent). • Trapper/inngangsparti Disse arbeidsoppgavene har alle beboere ansvar for i hht. vedtektene. I blokkene oppfordrer vi beboere å finne samarbeidsløsninger. Styret kan være behjelpelig med å få på plass rutiner. Arbeid utført i egen […]

april 15, 2019 Ingen kategori

Generalforsamling 2019 holdes 22. mai

Saker til årets generalforsamling sendes styret innen 1. april. Sted og tidspunkt kommer i innkallingen. Forslag til kandidater til årets valg kan sendes til valgkomiteen ved Jan Morten Sagvaag  jmsagvaag@hotmail.com Verv som er på valg: 3 styremedlemmer skal velges for 2 år 2 varamedlemmer skal velges for 1 år. Styret har bestått av: Merete Skjellanger Hilby […]

mars 4, 2019 Ingen kategori

Nytt fra styret

Det blir beboermøte 21. mars kl.19.00 på Kronstad hovedgård Agenda ( endringer kan forekomme) Styrets arbeid og planer. Økonomi BKK- fiber Ladepunkter for elbil Garasjeanlegg Parkering og bildeleringen. Andelseiers ansvar og plikter Eventuelt. Bildeleringen: Borettslaget har sagt opp avtalen med Bildeleringen, da dette var en prøveordning for et år som ble vedtatt på generalforsamlingen 2017. […]

mars 4, 2019 Ingen kategori

Nytt fra styret.

Dugnad. Dere som har utestående dugnadstimer må sende inn timene til styret så snart som mulig, for utbetaling før jul. Trykk på lenke for å komme til skjema: Dugnadsskjema (Åpner eksternt i sikker modus) NB: Vask av gang, kjeller/ loft, plenklipping og stell av hage ved egen adresse er ikke dugnad, men en del av fellespliktene Bok […]

Dugnad 23 August

Torsdag 23 august er det fellesdugnad. Vi ønsker velkommen til enkel servering av pølser kl.17.00 på oppeplassen, kl 17.30 starter vi dugnaden. Arbeidet blir fordelt ved oppmøte.  

august 20, 2018 Ingen kategori
1 3 4 5 6 7 9