Nyheter

Sommerhilsen fra styret

Vi er nå ferdig med alt gravearbeidet i Pinnelien. Rørene er skiftet i hele strekket Pinneline 16 – 34 og hagene er tilbakeført. Vaktmesteren fortsetter arbeidet med slemming av skorsteiner og er nå nesten ferdig, deretter fortsetter han med utbedring av riss i mur. Grønt containeren vil bli stående på Oppeplassen i hele sommer, minner igjen […]

juli 6, 2018 Ingen kategori

Styrets arbeid og nytt navn på borettslaget

En av styrets  viktigste oppgave er å ivareta bygningsmassene. Dette  jobber vi  kontinuerlig med og bygningene begynner å bli gamle og  krever mye vedlikehold.  I tillegg har vi kloakknettet som vi er godt i gang med å skifte ut, de største  og dårligste strekkene er utbedret,  det gjenstår mindre strekk som vi har som mål å være ferdig […]

juni 8, 2018 Informasjon

Sommerjobb i borettslaget?

Vi kan tilby sommerjobb i borettslaget til våre beboere over 15 år, som honoreres med kr 150 pr time. Oppgaver som skal utføres er vasking og maling av gjerder, klipping av gress og hekker og annet forefallende arbeid. Dersom du kunne tenke deg å jobbe litt i sommer ta kontakt med Lena på Post@pinnelien.no. Vi har […]

juni 8, 2018 Bomiljø, Dugnad

Fellesdugnad torsdag 14 juni kl. 17.30

Velkommen til fellesdugnad torsdag kl. 17.30. Oppmøte ved garasjene på oppeplassen,  det blir servering av pølser og brød til alle fra kl. 17.30 Dugnads honoraret har økt til kr 150, pr time fom 4 juni. Lena (dugnadsansvarlig) har oversikt over oppgaver som blir fordelt ved oppmøte. Håper mange har mulighet til å delta.  

juni 8, 2018 Dugnad

Dugnad mandag 14 mai 2018.

Vårens første fellesdugnad blir mandag kl 17.30. Vi møter på lekeplassen der oppgaver blir fordelt. Vi skal plante blomster,klippe hekk, tømme sandfangere, koste og gjøre det fint til 17 mai.  Velkommen!

mai 11, 2018 Ingen kategori

Test

Dette er en test.

mai 9, 2018 Informasjon

Grøntcontainer

Grøntcontainer til hageavfall som greiner, kvister, løv og gress, vil bli plassert på Oppeplassen før påske.

Saker til årets generalforsamling 2017

  Frist for innsending av saker til KBL sin generalforsamling er 2. april 2017. Saker kan sendes til post@pinnelien.no – eller benytt den hvite postkassen utenfor Pinnelien 14. Generalforsamlingen holdes i midten av mai. Forslag til kandidater til årets valg gis til til valgkomiteen, ved Beate Akse Jonas Lies vei 21 a, eller Hedda Hove Øvre Pinnelien […]

Graving i Pinnelien

Borettslaget er i gang med å skifte ut kloakkledning fra Jonas Lies vei ned til kum nederst i Pinnelien. Dette er sårt tiltrengt rehabilitering av gamle rørledninger, og en viktig oppgradering for oss. I forbindelse med gravingen har styret sperret av to parkeringsplasser i Pinnelien, slik at entreprenøren er sikret tilkomst med lastebil inn stikkveien […]

Beboermøte 23.3.2017

Torsdag 23.3 fra kl 19 til 21 avholdes det beboermøte for andelseierne i Kronstad Borettslag. Møtet holdes i andre etasje på Kronstad Hovedgård. Agenda for møtet er: Kloakk, fukt og drenering Bredbånd Andre innspill fra beboerne Send oss gjerne dine innspill på forhånd på post@pinnelien.no ! Vi setter også pris på at du registrerer deg på […]

februar 14, 2017 Bomiljø, Informasjon
1 4 5 6 7 8 9