Forsikring

Borettslagets eiendommer er forsikret i TRYG FORSIKRING med polisenummer 3571279. Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal andelseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post forsikring@obos.no. Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.

Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar.

Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre

Garasjer

Borettslaget eier noen garasjer som leies ut til beboere etter ansiennitet.  Ledige garasjer fordeles fortløpende etter liste.

Dugnad

Vi arrangerer felles dugnader noen kvelder i løpet av sommersesongen.

Utover dette oppfordrer vi alle som har lyst (både voksne og store barn) til å jobbe dugnad, enten alene eller sammen med naboer.

Dugnadsarbeid må avklares før en setter i gang.

Ina Skeie har oversikt over jobber som skal gjøres.

Dugnadsarbeid lønnes med kr. 150,- pr time. Dugnadsarbeid rapporteres her.

Parkering

Det er begrenset med parkeringsplasser i Kronstad Borettslag, og hver andelseier kan derfor kun parkere en bil i laget. Parkeringsoblat får du hos parkeringsansvarlig i styret.

Vi har dessverre ingen gjesteplasser. Besøkende henvises til å parkere i offentlig vei.

Redskaper

Vi har redskaper og utstyr for en hver anledning. Gressklippere, høytrykkspylere, hekksakser, hakker og spader for å nevne noe. Dette er lagret i egne garasjer på Oppeplassen og Småplassen. Garasjenøkkel får du låne av et av styremedlemmene.

Boss (Papp, plast og restavfall)

BIR henter restavfall hver mandag. Husk at restavfall ikke innbefatter hageavfall, møbler, inventar eller farlig avfall. Ved oppussing, flytting og andre øvelser som skaper mye boss henviser vi til gjenvinningsstasjonen i Møllendalsveien eller på Espehaugen. Oversikt finner du på www.bir.no.

Papir og plast tømmes nå på BLÅ ONSDAG. Legg merke til at dette nå er endret fra torsdag. Vi oppfordrer til å ikke sette ut plastsekker før kvelden før henting, da det ikke er særlig god plass til dette i våre trange gater. Plastsekkene settes ved de blå papp-spannene.

Vaktmester

Vi kjøper vaktmestertjenester fra Eiendomsservice Vest AS.

Som hovedregel er vaktmesteren her hver tirsdag , og han jobber utfra en prioriteringsliste fra styret. Vi ber om at beboere ikke gir oppgaver direkte til vaktmesteren, men at dette går via styret på mail eller i brev.

Lekeplass

Lekeplassen vår i Øvre Pinnelien ble totalrenovert sommeren 2013. Vi ber om at alle bidrar til å holde den ryddig og fin. Vær snill å legg nettet på sandkassen etter bruk – og hold porten lukket.

Dersom bosspannet er fullt eller gresset langt, er det ingen ting i veien for å tømme eller klippe på eget initiativ.

Styrets sammensetning 2019/20

Merete Skjellanger Hilby 412 33 047 Leder

Arild Solheim  902 05 924 Sekretær/parkering

Arne Agdesten 959 27 195 Vaktmesterkontakt/vedlikehold

Ina Skeie   411 01 412  Dugnad

Gro Stalheim Iversen 975 45 540 Nestleder/HMS/Forsikring

Vara.

Kjell Tellnes

Hedda Høier Hove

Anja Otterstrøm

Lena Svalastogi

Styret har faste  styremøter første mandag  i hver måned.