Tømmekalender for 2014 er nå tilgjengelig på www.bir.no.

Første tømmedagen for papp og plast her i laget er Torsdag 09.01.

 

tømmedag

Vennligst ikke sett ut plastsekker tidligere enn onsdag kveld.

———

Årets første styremøte blir mandag 13.01.14. Saker som ønskes behandlet må sendes inn til post@pinnelien.no innen torsdag 09.01.