En av styrets  viktigste oppgave er å ivareta bygningsmassene. Dette  jobber vi  kontinuerlig med og bygningene begynner å bli gamle og  krever mye vedlikehold.  I tillegg har vi kloakknettet som vi er godt i gang med å skifte ut, de største  og dårligste strekkene er utbedret,  det gjenstår mindre strekk som vi har som mål å være ferdig med i løpet av 2020.

Det skal videre dreneres ved Pinnelien 28, da det er avdekket fukt inntrenging på fremsiden av huset, dette tar vi samtidig som vi har gravemaskin på stedet.  Planene videre blir å drener baksiden av Øvre Pinnelien 4 og 6 grunnet fuktinntrengning, dette arbeidet er planlagt våren 2019. Vi har her satt inn avfukter  i kjellerne som en foreløpig ordning.

Vanligvis er vaktmesteren hos oss en dag i uken, men i sommer kommer han 1, 5 – 2 dager i uken. Når skorsteinene er ferdig slammet og utbedret, skal han reparere  riss i murhusene noe som er  et nødvendig arbeid for forebygging av vanninntrenging og skader i veggene.

Annet forefallende og nødvendig arbeid blir utført løpende.

I tillegg til vaktmester leier vi inn andre fagfolk ved behov.

På årets generalforsamling ble det enstemmig vedtatt å endre navn fra Kronstad BRL til Pinnelien Hageby BRL.

Vi er Bergens første og så vidt vi vet eneste hageby, og navnet beskriver oss mer som den grønne oasen vi så bynært er. Stedet het opprinnelig Pinnelien,  navnet har eksistert siden  begynnelsen av 1900 tallet. Hvor Pinnelien navnet kommer fra, det vet vi ikke men skulle gjerne visst….

 

Ønsker dere en fin juni måned.

 

Hilsen Styret

post@pinnelien.no

Facebooksiden vår; Pinnelien Hageby  Brl.