Restavfall tømmes hver mandag. Mandag 9. juni blir restavfall ikke hentet, grunnet helligdag og ifølge BIR blir restavfall hentet påfølgende mandag.

Papir og plast hentes en dag i måneden. Neste tømmedag er 29.april. Plast settes ut tidligst DAGEN FØR tømming.

Det er mulig å få varsel om tømmedag, dette gjøres via BIR. No sin side.

Er restavfall containeren full, så vær snill å ikke legge mer på slik at lokket ikke kan lukkes.

https://bir.no/adressesoek/toemmekalender/?rId=8ff936a4-28fc-45f9-8676-70a7a791edef