Styret har utarbeidet en vedlikeholdsplan sammen med murer, maler, tømrer, rørlegger og Eiendoms Service Vest.